Bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er en vigtig del af Rollcos forretning og er et stort fokus i vores operationelle og strategiske arbejde. Det er ikke kun en selvfølge for os at drive en bæredygtig forretning, men også et krav fra vores ejer Addtech.

Vores mål

Ligesom alle virksomheder indenfor Addtech har vi målbare og tidsbestemte mål inden for tre fokusområder, som tydeligt viser vores ambition og retning. Målene understøtter FN's verdensmål og Agenda 2030. Ved at opbygge stærke partnerskaber med forskellige aktører sikrer vi udvikling mod vores 2030-mål og bidrager samtidig positivt til udviklingen af de globale udfordringer inden for bæredygtighed.

Mere information om Addtechs bæredygtighedsarbejde..

Et konstant arbejde i gang

Vi har i mange år nu målt og evalueret vores bæredygtighedsarbejde og rapporteret nøgletal til Addtech. Vores største klimapåvirkning er udledninger fra godstransport, og derfor har vi ekstra stort fokus på sammen med både kunder og leverandører at effektivisere fragten og finde flere kulstoffattige alternativer.

Her er nogle flere eksempler på vores arbejde:

  • Hjælp vores kunder med at finde bæredygtige og energieffektive teknologiløsninger.
  • Kræv, at vores leverandører følger Addtechs adfærdskodeks for leverandører.
  • Brug så vidt muligt grøn energi.
  • Forbedre og strømline vores produktionsmetoder, f.eks. for at reducere spild.
  • Brug miljøvenlige biler og vælg samkørsel, når det er muligt.
  • Vær en arbejdsgiver, der står for lighed og mangfoldighed. Vi er stolte over, at vi allerede har opnået 40 % kvinder i lederstillinger.
  • Tilbyde vores medarbejdere udviklingsmuligheder, et godt og sikkert arbejdsmiljø og sundhedspleje.

Respekt for både medarbejdere og samarbejdspartnere samt verden omkring os og miljøet

Vores bæredygtighedsarbejde betyder ikke kun, at vi skal leve op til kvalitets- og miljøkrav, men også at vi skal have fokus på bæredygtighed, når det kommer til arbejdsforhold, miljø og etik. Det mener vi skaber merværdi for vores kunder, leverandører, medarbejdere og det samfund, vi opererer i. Derfor følger vi Addtechs adfærdskodeks og politikker for bl.a. miljø, lighed og mangfoldighed. Hvis du mener, at Rollco ikke følger adfærdskodeksen, kan du rapportere det gennem Addtechs whistleblower-funktion.

Links